MM
Мова Теми Інформації Контакт
  Ви знаходитесь: Мова > Теми > Центральній та Східній Європі
Церква і держава у Центральній та Східній Європі
- Росія, Україна, Польша, Чехія та Угорщина -
Дослідницький проект має за мету провести порівняльний аналіз взаємодії між демократичною трансформацією системи та перебудовою відносин між церквою і державою у Росії, Україні, Польші, Чехії та Угорщині. У центрі дослідження знаходяться політична та соціокультурна сфери цього тематичного комплексу.

Ґрунтовно досліджуватимуться зокрема наступні аспекти: специфічні історичні передумови;різні стадії трансформації системи та їх вплив на відносини між церквою і державою; місце релігії і церкви у нових конституціях і фактичне втілення цих норм у практиці демократичної консолідації. Крім того передбачається також проаналізувати можливі наслідки цих національних процесів у рамках європейського інтеграційного процесу.

Публікація з дослідницького проекту з'явиться у 2014 році.
Більше інформації на німецьких сторінках
На цю тему вийшло з друку:
Matthias Morgenstern: Kirche und Demokratie: Russland und die Ukraine im Vergleich. 
In: Mathias Hildebrandt; Antonius Liedhegener; Ines-Jacqueline Werkner (Hrsg.): 
Demokratie und Religion  - Beiträge zu Genese, Geltung und Wirkung
eines aktuellen politischen Spannungsfeldes. 
Reihe "Politik und Religion", Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, S.77ff. 
MM
Назад  до Тем Початок сторінки
Відвідувачі: Лічильник © Matthias Morgenstern